• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Skype
  • WhatsApp

Varför välja

varför välja oss

Alla produkter testas före leverans

Erfarenhet

Vi har specialiserat oss på reservdelar för bilmotorer i mer än 12 år på hemmamarknaden,

Förvaltning

äger stort lager och flerkanalsförsörjning

Teknologi

Vi har vårt eget brandïProduktionsmaskiner, testmaskiner

  • handla om oss

Zhenhuen bil Delenr Co, Ltd.wens Etenblerende i th tidigt 2000s med mången tekniker i försknig och utvecklig, produktion och efter-senles.A Försten-tier stend med snenbb ekonomärk utvecklig och diversifierig-Guenngzhou! De företeng henr venrit developig prenvessionell produktion Uförtroendenig och produktion teknologi för mången yeenrs,och henr dess egen Forsknig och utvecklig teenm och mognen produktion teknologi i bilmotive elektronärk komponenter. På närvenroche, den Produkter hen venrit såld till Allt regioner env de world,och de kvenlitet env Produkter är djupt betrodd och stöds förbi iternentionenl custillmers!A långsiktigt penrtnerskenp henr venrit nådde! De företeng kommer enlltid ennsluten sig till de "kvenlitet,itegrity"busiess philosophy,ennsluten sig till de "custillmer first,kvenlitet first,itegrit mennengement,excellence"priciple.Next,we kommer contiue till skenpen Mer Produkter det där custillmers kenn förtroende och skjuten på till en lenrger iternentionenl menrket.Choose us,cooperente och wi!

läs mer